Vyjádření Koronavirus na odtoku z ČOV – Výzkumný ústav vodohospodářský

Ano, mnozí z Vás mi začali psát, a tak abych zabránil hromadné hysterii poprosil jsem o zodpovězení otázek ty nejpovolanější. Jen Vás prosím přečtěte si tento článek celý, je velice poučný a každý rybář rychle pochopí, jak se má chovat u vody, ještě dřív než vyrazí na ryby.

No a tady je: 


Ing. Libor Ansorge, PhD
náměstek ředitele pro výzkumnou a odbornou činnost
Výzkumný ústav vodohospodářský.


Vážený pane,
ve věci Vašeho dotazu zda se může vyskytovat coronavirus ve vodách u výtoku z čistíren odpadních vod je odpověď kladná.

Nepochybně může.

Je však třeba zachovat chladnou hlavu a nešířit zbytečně hysterii a paniku.

K položenému dotazu lze nalézt odpověď v pojednání MUDr. Kožíška ze SZÚ o „Stanovisko Národního referenčního centra (NRC) pro pitnou vodu k otázce přenosu nového koronaviru (SARS CoV 2) pitnou vodou“. Ačkoli je zaměřeno primárně na pitnou vodu, je v něm částečně věnována pozornost i vodám odpadním. Ze stanoviska vyplývá, že ačkoli nebyl prokázán přenos viru fekálně-orální cestou, kterou by se dostával do kanalizace a následně na ČOV, je riziko kontaminace vod poblíž odtoků z ČOV teoreticky možné. Cituji:

„.lze očekávat, že i v odpadních vodách se bude koronavirus vyskytovat, protože lidé mohou do toalety splachovat použité papírové kapesníky, hleny apod. O podobném viru SARS je známo, že v (odpadní) vodě může přežívat 2 až 14 dní, v závislosti na teplotě; pravděpodobnější je však přežití v řádu dnů, ne týdnů. Z epidemie SARS v roce 2003 víme, že asi 10-20 % nemocných mělo vedle respiračních příznaků také příznaky gastrointestinální a že při průjmu docházelo k masivnímu vylučování viru. Dosavadní poznatky o COVID 19 hovoří o méně než 10 % nemocných se zažívacími problémy a míra vylučování viru stolicí není známa.“

Jak vyplývá z vyjádření MUDr. Kožíška, tak coronavirus v odpadních vodách být může a např. ve Spojených státech amerických již jeho šíření kanalizačními systémy začali sledovat.

Čistírny odpadních vod nejsou (až na výjimky) vybaveny zařízením pro hygienizaci odpadních vod.

Míra odstranění virů a jiných patogenů na čistírnách je tak dána spíše dobou zdržení vody na ČOV a životaschopností příslušného patogenu. Je proto třeba preventivně spíše očekávat možnost výskytu virů a jiných patogenů na odtocích z ČOV. Bez ohledu na epidemii koronaviru tudíž není celoročně dobrý nápad věnovat se rybolovu poblíž výpustí z ČOV, protože se v nich mohou vyskytovat patogenní a podmíněně patogenní mikroorganismy. To se netýká jen koronaviru, ale obecně všech patogenů.

K vlastním mechanismům přenosu viru z odpadních vod na lovícího rybáře uvádím odborný názor našich specialistů (podrobné studie dostupné nejsou), kteří se domnívají, že nejpravděpodobnější cestou by mohla být přítomnost viru v aerosolech, páře, která se v okolí ČOV zvláště v těchto klimatických podmínkách vyskytuje (výrazné rozdíly teplot). A tedy již vlastní přítomností rybáře, resp. kohokoliv, eventuálně kontakt s kontaminovanou vodou spojený s nedostatečnou hygienou v průběhu lovu může vést k přenosu viru.

Naopak za nejméně pravděpodobný považují přenos přímým kontaktem s rybou. Opět opakuji, že na to neexistují studie a je to jen názor našich expertů. Požadavek na zákaz rybolovu v těchto vodách v souvislosti s koronavirem by tedy mohl být považován za neopodstatněné vyvolávání hysterie a paniky. Kvůli chřipkové epidemii, žloutence a dalším virovým onemocněním se také nevydává zákaz rybolovu pod čistírnami.

Na druhou stranu doporučení, aby se rybáři těmto lokalitám vyhnuli, je obecně platný stále!!

Ing. Libor Ansorge, PhD. V Praze, 27 března 2020


No a to je vše, vyjadřovat se k tomu nechci, až snad na to, že moje hypotézy se všeobecně potvrdili. Jak s nimi naložíte je vaše věc. Ale jak se říká “ Chytrému napověz a hloupého kopni „  Tady bohužel platí jen do určité míry. Nicméně ne všechny výtoky z čističek a kanalizací jsou zcela zjevné, nebo nějak označené. Nezbude vám tedy, než vyrazíte na neznámí revír,  prostudovat mapu a doufat, že se z ní dovíte co potřebujete. Mým hlavním cílem bylo, upozornit na určitý problém, protože se mu zjevně nikdo nevěnoval tak, aby proběhla všeobecná informovanost, a jsem moc vděčný za dopis, od pana Ing. Libora Ansorge. Za což mu tímto opravdu děkuji 🙂  A nicméně doufám, že se do budoucna, problematikou informování, obdobných problémů, bude někdo zabývat o trochu více. Takže pokud vyrazíte na ryby, a i když tam budete sami, dodržujte základní hygienická pravidla a doporučení, chráníte tím nejen své zdraví, ale i zdraví vašich nejbližších!  

Jetty


***


A DNES JIŽ klasická otázka, A co na to ČEŠI ?

Na této fotografii je: 

a) výtok z povrchové kanalizace.

b) výtok z čističky odpadních vod

c) ústí potoka, který byl v městské části z nějakého pochybného důvodu zakryt.

Samozřejmě že, nejde o rébus! Jde pouze o názornou ukázku a fakt,  že pokaždé není zcela zjevné o co se vlastně jedná, (prostě si vemte broďáky a běžte se tam podívat a nezapomeňte si roušku) věnujte tomu zvýšenou pozornost, nebo prostě choďte na revíry, které dobře znáte! Informační cedule nejsou v žádném případě nutné! To je přece zcela jasné! Pokud jste tento článek dočetli až sem, je zcela zjevné, že máte přiměřenou míru zodpovědnosti a to je jenom dobře, navíc se to nedá říci o každém.     

Závěr ať si udělá každý sám, dle uvážení, já za sebe k tomu mohu pouze dodat, že né vždy je každému měřena zodpovědnost stejným metrem!

A jaké z toho plyne poučení? 

Ať Vás ani nenapadne o tom někde mluvit! Nebo proboha snad ventilovat vlastní názor! Cedule no to už vůbec, jednak je to zbytečný protože to přece všichni vědí a zákaz by mohl vyvolat v některých jedincích i panickou hrůzu, nebo osypky, standardně si totiž každý rybář z nepochopitelného důvodu mapuje kanalizační stoky, naproti tomu informační buletin o koronaviru nevyděsí už, ani moji stoletou babičku. A to ani v případě celosvětové pandemie.  Takže tento článek, nikomu neposílejte, nepište k němu komentáře a hlavně ho nesdílejte! A jestli si myslíte, že vám odepíšu tak to jste úplně vedle!

Tak, že Čus,  já jdu na ryby, zbytek se jistě dovíme, dřív než bude teplota vody v řekách zralá na koupání. PST a nikomu ani slovo!

***konec tohoto článku lze definovat pouze  jako černý humor s dostatečnou mírou ironie

One thought on “Vyjádření Koronavirus na odtoku z ČOV – Výzkumný ústav vodohospodářský

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..