Tuto sobotu proběhlo na půdě Rady ČRS podzimní zasedání Odboru LRU plavaná sekce feeder, kde kromě jiného, jednotliví územní zástupci přednesli své podněty a názory k zapracování do Závodního a Soutěžního řádu pro rok 2016, připravili se termíny a pořadatelé jednotlivých soutěží a zapracovali se do celkového termínového kalendáře.

Zápis z tohoto jednání bude zveřejněn na oficiálních stránkách ČRS, a já se pokusím velmi stručně shrnout nejdůležitější body. Ještě podotýkám, že všechno jsou pouze PRACOVNÍ verze, které se mohou případně doplnit, posunout termíny, nebo upravit a jako takové budou schváleny na únorovém zasedání Odboru LRU plavaná – sekce feeder.

  • Státní trenér Milan Štěpnička zhodnotil průběh a výsledky z MS 2015, kde naše reprezentace na velmi těžké vodě skončila na velmi pěkném 10. místě z 26. zúčastněných zemí a přednesl svoji představu pro nadcházející MS, kde nás seznámil s širší nominací (viz tabulka)
  • Širší reprezentace pro rok 2016
  • Soutěžní řád 2016
  • Závodní řád 2016

Nejdůležitější změna je úprava sestupu a postupu mezi 1. ligou, 2. ligou a příslušnými divizemi, dále počet družstev v jednotlivých soutěžích a postupový klíč, zapracování bodů 2. ligy do bodovací tabulky, příslušnost jednotlivých divizí k 2. lize sk. A nebo B, dále úprava v odstavci povolené krmení – kukuřice, pártikl…může zůstat v originálním obale, ale je započítána do celkového množství krmení, další důležitá změna je zákaz si rozdělávat pruty před prvním signálem, a jako poslední důležitá změna je pokud rozhodčí přeruší závod z důvodu vážení velkého počtu úlovků, platí to pro všechny sektory. Byla vypracována losovací tabulka, která zamezí štěstí na los a je spravedlivější pro všechna družstva.

V tomto kalendáři se může posunout termín pořádání MS, dále zde chybí ještě termíny pořádání ZÚS a jedno z kol 2.ligy skupiny A a termín Slovensko- Český pohár.

Je zveřejněna pracovní verze, kde si jednotliví závodníci zkontrolují svoje dosažené výsledky a v případě neshody je mohou reklamovat u svých ÚS, a to do termínu pořádání únorového zasedání. Po tomto zasedání již nebude žádná reklamace uznána.

 

 

 

3 thoughts on “Zasedání Odboru LRU plavaná sekce feeder”

  1. Tě bůch, to je masakr, těch závodů…To zase bude doma kravál, až se to moje drahá dozví!

    1. tak jí to neříkej a dělej, jako že máš o víkendech milenku

Comments are closed.