BODOVACÍ TABULKA pro sezónu 2019
pořadí I. liga
1. -4. kolo
GP Čech GP Moravy MiČR Divize
1. – 2. kolo
II. liga
1. -3. kolo
1 38 36 36 40 22 34
2 36 34 34 38 20 32
3 34 32 32 36 18 30
4 32 30 30 34 16 28
5 30 28 28 32 14 26
6 28 26 26 30 12 24
7 26 24 24 28 10 22
8 24 22 22 26 8 20
9 22 20 20 24 6 18
10 20 18 18 22 4 16
11 18 16 16 20 2 14
12 16 14 14 18 0 12
13 14 12 12 16 0 10
14 12 10 10 14 0 8

 

Do celostátního žebříčku pro rok 2019 byly zařazeny tyto bodované závody:

I. liga – 8 závodů
II. liga – 6 závodů
MiČR  – 2 závody
GP Čech – 2 závody
GP Moravy – 2 závody
Divize – 4 závody

Při shodě bodů je další kriterium CIPS váha, při shodě bodů i CIPS rozhoduje menší počet odchytaných závodů,
při shodě bodů, CIPS váhy i počet odchytaných závodů rozhoduje nejvyšší dosažená váha v libovolném bodovaném závodě.
Do celostátního žebříčku se započítává deset nejlepších dosažených bodových ohodnocení.
Do nominačního žebříčku se započítává dvanáct nejlepších dosažených bodových ohodnocení.