pro sezónu 2018

 

 BODOVACÍ TABULKA pro sezónu 2016
pořadí I.liga 1.-4.kolo GP Čech GP Moravy MiČR Divize 1.-2.kolo II.liga 1.-3.kolo
1. 38 36 36 40 22 34
2. 36 34 34 38 20 32
3. 34 32 32 36 18 30
4. 32 30 30 34 16 28
5. 30 28 28 32 14 26
6. 28 26 26 30 12 24
7. 26 24 24 28 10 22
8. 24 22 22 26 8 20
9. 22 20 20 24 6 18
10. 20 18 18 22 4 16
11. 18 16 16 20 2 14
12. 16 14 14 18 0 12
13. 14 12 12 16 0 10
14. 12 10 10 14 0 8

 

 

Do celostátního žebříčku pro rok 2016 byly zařazeny tyto bodované závody:

I. liga – 8 závodů
II. liga – 6 závodů
MiČR 2014 – 2 závody
GP Čech – 2 závody
GP Moravy – 2 závody
Divize – 4 závody

Při shodě bodů je další kriterium CIPS váha, při shodě bodů i CIPS rozhoduje menší počet odchytaných závodů,
při shodě bodů, CIPS váhy i počet odchytaných závodů rozhoduje nejvyšší dosažená váha v libovolném bodovaném závodě.
Do celostátního žebříčku se započítává deset nejlepších dosažených bodových ohodnocení.
Do nominačního žebříčku se započítává dvanáct nejlepších dosažených bodových ohodnocení.