ŽIVOČICHOVÉ

0 hmyz
1 Bruslařka obecná hmyz
2 Chrostík velký hmyz
3 Jehlanka válcovitá hmyz
4 Komár pisklavý hmyz
5 Pakomár kouřový hmyz
6 Potápníky vroubeny hmyz
7 Splešťule blátivá hmyz
8 Šídlo modré hmyz
9 Vážka ploská hmyz
10 Vírník obecný hmyz
11 Vodoměrka štíhlá hmyz
12 Vodomil černý hmyz
13 Znakoplavka obecná hmyz
14 Beruška vodní korýši
15 Blešivec obecný korýši
16 Kapřivec plochý korýši
17 Rak říční korýši
18 Chobotnatka rybí kroužkovci
19 Nítěnka větší kroužkovci
20 Pijavka koňská kroužkovci
21 Bahenka živorodá měkkýši
22 Okružák ploský měkkýši
23 Perlorodka říční měkkýši
24 Plovatka bahenní měkkýši
25 Škeble rybniční měkkýši
26 Velevrub malířský měkkýši
27 Čolek obecný obojživelníci
28 Kuňka obecná obojživelníci
29 Mlok skvrnitý obojživelníci
30 Ropucha obecná obojživelníci
31 Rosnička zelená obojživelníci
32 Skokan hnědý obojživelníci
33 Skokan zelený obojživelníci
34 Vodouch stříbřitý pavoukovci
35 Užovka obojková plazi
36 Zmije obecná plazi
37 Ploštěnka potoční ploštěnci
38 Nezmar zelený polypy
39 Břehule říční ptáci
40 Bukač velký ptáci
41 Čáp bílý ptáci
42 Čejka chocholatá ptáci
43 Čírka obecná ptáci
44 Husa velká ptáci
45 Anas platyrhynchos ptáci
46 Phalacrocorax carbo ptáci
47 Cygnus olor ptáci
48 Ledňáček říční ptáci
49 Lyska černá ptáci
50 Polák velký ptáci
51 Potápka roháč ptáci
52 Racek chechtavý ptáci
53 Rákosník obecný ptáci
54 Skorec vodní ptáci
55 Volavka popelavá ptáci
56 Bobr evropský savci
57 Hryzec vodní savci
58 Ondatra pižmová savci
59 Vydra říční savci