Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) je tažný pták z čeledi kormoránovitých.

Expanze kormorána velkého.

Evropská populace v polovině 20-tého století téměř vyhynula. Zavedení ochranářských opatření v evropských zemích v letech 1965 až 1981 vedlo k expanzívnímu růstu populace. V současné době čítá evropská populace kormorána velkého sta tisíce párů a neustále roste (2019). K šíření hnízdišť kormorána velkého k severu přispělo i oteplování moří. V České republice první stálá kolonie kormorána vznikla na jižní Moravě až v roce 1982. V roce 2010 u nás v šesti koloniích hnízdilo přibližně 350 párů kormoránů. Česká republika tvoří migrační koridor, ročně k nám zavítá až 100 000 kormoránů.

Konflikt ochranářů s rybáři.

Škody způsobené predačním tlakem kormorána velkého jsou opravdu velké a pohybují se v částkách stovek miliónů korun ročně. Škody v letech 2000 – 2013 byli produkčním rybářům nahrazovány v souladu se zákonem 115/2000 Sbírky o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Za toto období dostali produkční rybáři od státu náhrady ve výši téměř 350 milionů, v posledních letech přes 40 milionů každý rok (pouze na chovných rybnících). Od roku 2013 je kormorán chráněn pouze obecnou vyhláškou o ptactvu.

Sportovní rybáři, jejichž mnohé revíry byly a jsou predačním tlakem kormorána nejvíce postiženy, nedostali od státu vůbec nic. 

Říše živočichové (Animalia)
Kmen strunatci (Chordata)
Podkmen obratlovci (Vertebrata)
Třída ptáci (Aves)
Podtřída letci (Neognathae)
Řád veslonozí (Pelecaniformes)
Čeleď kormoránovití (Phalacrocoracidae)
Rod kormorán (Phalacrocorax)

 

 

Dorůstá délky 90 cm
Rozpětí křídel 140 až 150 cm
Typická hmotnost 2500 g

Potrava.

Kormorán se umí velice dobře potápět a loví ryby. Denní spotřeba potravy je cca 400 gramů ryb. Obvyklou kořist představují ryby o velikosti od 3 do 18 cm. Ale stále častěji a ne, už tak výjimečně, loví i ryby od třiceti do padesáti centimetrů, jelikož na mnoha sportovních revírech byla menší ryba kormorány zdecimována. Pokud vyrušíte kormorána během lovu a následném trávení potravy kormorán rybu vyvrhne a snaží se ulovit jinou. Proto je občasné plašení spíše na škodu. Smysl má pouze dobře koordinované plašení, na zimovištích ryb, které si kormorán spojí se stresujícím zážitkem a raději vyhledá jiná klidná a méně bohatá stanoviště na obsádku ryb. Při lovu velkých ryb není, až tak úspěšný a tak velkým rybám způsobuje mnohočetná zranění. To se následně odráží na úhynu ryb a jejich reprodukci.

VZHLED Tmavý vodní pták s dlouhým, na konci hákovitým zobákem.
ZBARVENÍ SAMCE Černý s fialovomodrým leskem, na tvářích, hrdle a stehnech s bílými skvrnami, žlutošedý zobák.
ZBARVENÍ SAMICE, MLÁĎAT Mláďata jsou hnědavá s bělavým břichem.
ROZŠÍŘENÍ Evropa, Asie, Afrika, Austrálie, S. Amerika, Nový Zéland, Grónsko.
POTRAVA Výhradně živočišná – loví ryby.
STANOVIŠTĚ Obývá velké vodní plochy, bohatě zarostlé vodními rostlinami a se vzrostlými stromy.
ROZMNOŽOVÁNÍ Již v dubnu snáší 3-4 modrozelená vejce, líhnutí za 24 dnů, mladí létají za 8 týdnů.

V současnosti (2018) České Rybářské svazy odměňují myslivce za odstřel kormoránů částkou 500,- Kč za zabitý kus.Povolený odstřel.


Další články

https://rybarina.fousuvcancak.cz/index.php/kormoran-cerna-smrt/


REFERENCE

Rybářské úřední martyrium.

Ze zasedání Republikové rady ČRS (únor 2019)

 


OSTATNÍ ODKAZY

Kormorán velký .

Obrázky, zvuky či videa k tématu kormorán velký .


Fotografie a video zdroj. Ing. Pavel Vrána Ph.D (ČRS – životní prostředí, ichtyologie).

 


ZDROJ INFORMACÍ.

  • cs.wikipedia.org
  • Ing. Pavel Vrána Ph.D (ČRS – životní prostředí, ichtyologie)
  • ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ – RYBÁŘ S.R.O.
  • biolib.cz