Zásady ochrany osobních údajů

Pracovní verze

Toto jsou soukromé stránky

Web a blog O RYBÁCH A RYBAŘINĚ

Jettyho a Jiřího “JO” Ouředníčka a přátel ryb a rybařiny  


Změnit souhlas s cookies můžete zde pomocí tlačítka „RESET“. Upozorňujeme však, že pokud odstraníte soubory cookie nebo je odmítnete přijmout, nebudete moci používat všechny funkce, které nabízíme, nebudete moci ukládat vaše předvolby a některé naše stránky se nebudou zobrazovat správně.

[cookie-control]


Zásady ochrany osobních údajů


Datum poslední aktualizace: 11.Května 2018


Datum účinnosti: 25. Května 2018Zásady ochrany osobních údajů – archiv pdf


Osada Gredo web a blog  O RYBÁCH A RYBAŘINĚ („my“, nebo „náš“) provozuje webovou stránku https://rybarina.fousuvcancak.cz/ (dále jen „služba“).

Tato stránka vás informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zpřístupňování osobních údajů, když používáte naše služby, a volby, které k těmto údajům přidružujete. Tato ochrana osobních údajů pro web O RYBÁCH A RYBAŘINĚ je provozována Jettym a Jiřím  „JO“ Ouředníčkem

Vaše data používáme k poskytování a vylepšení Služby. Používáním Služby souhlasíte s shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami.

Definice – Osobní data ( Osobní údaje ) 
Osobní údaje jsou údaje o živé osobě, které lze identifikovat z těchto údajů (nebo z těchto a dalších informací, které budeme mít nebo pravděpodobně dostaneme k dispozici).

Druh osobních informací, které shromažďujeme

 • Shromažďujeme určité osobní informace o návštěvnících a uživatelích našich webů.
 • Mezi nejběžnější typy informací, které shromažďujeme, patří například: uživatelská jména, e-mailové adresy, a další kontaktní údaje.Připomínky k obsah, který nám nasměrujete k z našich webových stránek a data analýzy webu. 

Jak shromažďujeme osobní údaje

 • Osobní údaje shromažďujeme přímo, když nám je poskytnete, a to prostřednictvím služby spojené s webovými stránkami.
 • Vaše osobní údaje shromažďujeme,  v případě že, vyplníte elektronický formulář, zapojíte se do diskuze nebo nám zašlete nějakou další elektronickou komunikaci.

Osobní informace, které o vás shromažďujeme od ostatních

Žádné informace neshromažďujeme.

Jak používáme osobní informace

 • Vaše osobní údaje použijeme:
  • Pro usnadnění komunikace, které se uskutečňují prostřednictvím webových stránek, a elektronických formulářů.
  • Pokud je to nezbytné pro účely, které jsou v našich, nebo třetích stranách oprávněnými zájmy. Tyto zájmy zahrnují:
   • provozování webových stránek,
   • ověření vaší totožnosti při přihlašování k některému z našich webů, (zatím není umožněno o změně budete informováni)
   • reagovat na vaše dotazy,
   • aktualizace vašich provozních zpráv a informací o našich webových stránkách a službách, např. s upozorněním na změny na našich webových stránkách, narušení webových stránek, nebo aktualizace zabezpečení,
   • provádění technické analýzy s cílem zjistit, jak zlepšit stránky a služby, které poskytujeme,
   • sledovat činnost na webových stránkách, např. určit potenciální podvodné aktivity a zajistit shodu s uživatelskými podmínkami, které se vztahují na tyto stránky,
   • řízení vztahů s Vámi, např. odpovědí na Vaše připomínky či dotazy, které nám byly zaslány na webových stránkách.
   • zlepšování našich produktů a služeb.
   • poskytování obecných administrativních a výkonových funkcí a činností,
  • Kde nám udělíte souhlas:
   • poskytování informací a komunikace – diskuze či dotazy u našich příspěvků,
   • poskytování informací a komunikace – elektronický kontaktní formulář, 
   • poskytování informací a komunikace – elektronický formulář, žádost o vymazání dat, 
   • poskytování informací a komunikace – kniha návštěv,
   • přizpůsobení našich služeb a webových stránek, která se objevuje na webu, kde se jedná o použití souborů cookies, nebo podobných technologií, s cílem poskytnout osobnější zkušenosti.
   • pořádané rybářské akce pro děti i dospělé (u dětí potvrdí souhlas jeho zákonný zástupce)
   • výsledkové listiny pořádaných akcí a rybářských závodů
   • umístění fotografií a videa v síti internet
   • výsledky a tabulky u oficiálních akcí, které vždy spolupořádá i MO ČRS jsou ukládány v archivu Českého rybářského svazu
  • Pro účely, které jsou vyžadovány zákonem.
  • Za účelem odpovědi na žádosti soudu nebo orgánů činných v trestním řízení, které provádějí šetření.

Když zveřejňujeme vaše osobní údaje

Osobní informace zveřejníme těmto příjemcům:

 • Náš web zobrazuje v určitých případech, vaše jméno, příjmení, dosažené výsledky, fotografie a video z pořádaných akcí a rybářských závodů,
 • náš web zobrazuje historické údaje z pořádaných akcí fotografie a videa, 
 • náš web zobrazuje výsledky rybářských závodů z veřejně dostupných zdrojů jako je historický archiv Českého rybářského svazu,
 • náš web zobrazuje reportážní fotografie a videa,
 • našim profesionálním poradcům, kteří se nacházejí v České republice,
 • regulačním orgánům a vládním orgánům v souvislosti s našimi postupy a povinnostmi dodržování předpisů,
 • třetí straně, která reagovala na žádosti týkající se trestního vyšetřování nebo údajné nebo podezřelé protiprávní činnosti,
 • třetí straně, abychom prosadili nebo hájili naše práva, nebo aby se zabývali finančními nebo reputačními riziky,
 • držitele práv v souvislosti s tvrzením o porušení práva duševního vlastnictví, nebo jakýmkoli jiným porušením, a
 • jiným příjemcům, u kterých jsme podle zákona oprávněni.

Pořádání rybářských závodů a uveřejňování výsledků. 

U veřejně pořádané soutěže se mohou uveřejňovat jména a příjmení závodníků, jejich umístění a například tým, za který soutěží, bez souhlasu závodníka se zpracováním osobních údajů, a to jak v případě zletilých účastníků tak i nezletilých. Ohledně uveřejnění historie závodů se bez souhlasu závodníků mohou uvádět zmíněné údaje. V tomto rozsahu jde o oprávněný zájem svazu či jiného pořadatele veřejně pořádané soutěže. Občanský zákoník upravuje pořízení a následné použití jednotlivých fotografií nebo časově omezeného obrazového nebo zvukového záznamu projevu fyzické osoby (skupiny osob) – např. jednání, schůze, kulturní, společenské, sportovní akce, pokud z příležitostně pořízených fotografií nebo záznamů nejsou při jejich použití vytvářeny evidence o fyzických osobách ani nejsou k zobrazeným či zaznamenaným osobám kromě běžné identifikace jménem a příjmením systematicky přiřazovány další osobní údaje, jinak řečeno, pokud nedochází k jejich zpracování ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR. Pokud k fotografiím nebudou přiřazovány další osobní údaje, nejedná se o zpracování ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR a fotografie můžete zveřejnit i bez souhlasu návštěvníků či účastníků akce se zpracováním osobních údajů.

Kde převádíme a nebo uložíme vaše osobní údaje

Nacházíme se v České Republice, takže vaše data budou zpracovávána v České Republice.

Jak udržujeme vaše osobní informace v bezpečí

Osobní údaje uchováváme na serveru našich poskytovatelů služeb, a příležitostně v tištěných souborech, které jsou uloženy na bezpečném místě v České Republice. Osobní údaje, které ukládáme nebo vysíláme, jsou chráněny, včetně ověřování pomocí uživatelského jména a hesla, ověřování a případně šifrování dat.

Jaký máte přístup k vašim osobním informacím

Registrace na našem webu, a vytvoření uživatelského účtu není pro návštěvníky umožněna o případné změně budete informováni.

Máte právo podat žádost o přístup k dalším osobním údajům, které máme ohledně vás, a vyžádat si opravu případných chyb v těchto datech.  Chcete-li požádat o opravu, kontaktujte nás. Kontaktní údaje jsou uvedené na konci těchto zásad.

Marketingové volby týkající se vašich osobních informací.

Nepoužíváme žádné nástroje na odesílání marketingové nabídky.

Cookies a webové analýzy

Kde najdete další informace o cookies

Pokud se chcete dozvědět více o cookies a jejich širším využití, použijte, prosím, níže uvedené odkazy:

Když navštívíte naše weby, existují určité informace, které jsou zaznamenány a které jsou obecně anonymními informacemi a nezobrazují vaši totožnost. Pokud jste odeslali elektronický formulář, některé z těchto informací mohou být přidruženy. Mluvíme o následujících druzích podrobností: (také pro údaje statistické, bezpečnostní a elektronické formuláře)

 • adresu IP nebo adresu IP proxy serveru,
 • jméno poskytovatele internetových služeb je někdy zachyceno v závislosti na konfiguraci vašeho připojení k Internetu,
 • datum a čas vaší návštěvy webové stránky,
 • délku vaší návštěvy,
 • stránky, ke kterým jste se dostali,
 • počet návštěv našich stránek během měsíce,
 • adresu URL souboru, na kterou se podíváte a informace, které se na něj vztahují,
 • webové stránky, které vás odkazovaly na naše weby, a
 • operačním systémem, který počítač používá.

Přečtěte si další informace o možnostech uvedených v našich zásadách cookies.

Informace o dětech

Naše služba se nevztahuje na osoby mladší 16 let (“Děti”).

Nevědomě shromažděné osobní identifikační údaje od osoby mladší 16 let. Pokud jste rodič, nebo opatrovník a víte, že vaše děti nám poskytly osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme získali osobní údaje od dětí bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud je nutné poskytnout služby vám a ostatním a dodržovat naše zákonné povinnosti. Pokud už nechcete, abychom použili vaše osobní údaje, nebo abychom vám poskytli služby, můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že pokud požadujete vymazání vašich osobních údajů, uchováme si informace, které jsou nezbytné pro naše oprávněné zájmy, dodržujeme zákony, odstraňujeme problémy, pomáháme při vyšetřování, podmínky poskytování služeb a přijmout další opatření povolená zákonem. Informace, které uchováváme, budou zpracovány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a zákonné povinnosti.

Když potřebujeme tyto zásady aktualizovat

Potřebujeme tuto zásadu čas od času změnit, abychom se ujistili, že zůstává aktuální s nejnovějšími právními požadavky a všemi změnami našich postupů správy soukromí.

Když změníme pravidla, budeme vás o těchto změnách upozorňovat, pokud je to nutné. Kopie nejnovější verze těchto zásad bude vždy k dispozici na této stránce.

Jak nás můžete kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy ohledně našich postupů ochrany soukromí nebo způsobu, jakým řídíme vaše osobní údaje, obraťte se na nas prostřednictvím zabezpečeného elektronického formuláře.

Jsme opravdu rádi, že jste to přečetli, až do konce zásad ochrany osobních údajů, protože vědět, že tyto věci jsou nejlepší způsob, jak porozumět tomu, jak jsou vaše osobní údaje používány a jak nejlépe spravovat!

Nejste-li uživatelem nebo návštěvníkem EU, platí tato práva i pro vás:

Pro účely platných právních předpisů EU o ochraně osobních údajů (včetně obecného nařízení o ochraně údajů 2016/679 (dále jen “ GDPR „)  jsme „správcem údajů“ vašich osobních údajů.

Jak máte přístup k vašim osobním informacím

Máte také právo požádat o zaslání vašich osobních údajů (tj. Převodem ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu) na jeho vymazání nebo omezení jeho zpracování. 

Neprovádíme, žádné, profilování, pro účely přímého marketingu.

Tato práva jsou v některých situacích omezena – například můžeme prokázat, že máme zákonnou povinnost zpracovávat vaše osobní údaje.  V některých případech to znamená, že si můžeme uchovat nějaké údaje, i když odvoláte svůj souhlas.

Pokud požadujeme, aby vaše osobní údaje byly v souladu se zákonnými, nebo smluvními závazky, pak je poskytnutí těchto údajů povinné: pokud takové údaje nejsou poskytnuty, nebudeme schopni řídit náš smluvní vztah s Vámi ani plnit závazky, které nám byly uloženy . Ve všech ostatních případech je poskytnutí požadovaných osobních údajů nepovinné.

Pokud máte nevyřešené obavy, máte také právo podat stížnost orgánům pro ochranu údajů. Příslušný orgán pro ochranu údajů bude orgánem pro ochranu údajů země: I) vašeho obvyklého pobytu; (II) vašeho pracoviště; nebo (III) ve kterém se domníváte, že došlo k údajnému porušení.

Osobní data i osobní údaje mají stejný význam v souvislosti s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

rybarina.fousuvcancak.cz – Ochrana osobních údajů, datum účinnosti 25. května 2018

Kontaktujte nás, máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů:

osada.gredo@gmail.com

+420 775357620


Publikační etika – https://rybarina.fousuvcancak.cz/index.php/publikacni-etika/


Závěrem bych rád ještě jednou podotkl… 

Naše interní GDPR směrnice vypadá takto: 

Lidi !!! , Nebojte se

nikomu nic neřekneme, ani nedáme, ani Babičku jsme nečetli.

Jetty

Tak a jdeme na panáka I.  🙂  howg

A ještě něco úsměvného na závěr


Na naše webové formuláře, bylo přidáno zaškrtávací pole. Bez vašeho souhlasu (zaškrtnutím políčka), nemůžete zobrazit váš příspěvek na našem webu, a to ani v případě, že neuvedete jméno, ale jen přezdívku (toto bohužel nedokážeme rozlišit a web s umělou inteligencí zatím nemáme – zatím !!! – no uvidíme co na to řekne * Sírí), a to i v případě, že nevyplníte ani emailovou adresu. Snad se to časem nějak podaří zlepšit. 🙁

V případě, že uvedete emailovou adresu nebude veřejně zobrazena a není předávána třetím stranám.  Slouží pouze Vám na komunikaci s námi.  Případně na sledování diskuze, či odpovědi na Vaše dotazy a podobně.

Hlasování u komentářů monitoruje Vaší IP adresu a to z toho důvodu, aby jste mohli hlasovat pouze jednou. Tato IP adresa není spárována s žádnými dalšími osobními informacemi.

Odběry diskuze, komentářů a odpovědi, pokud uvedete emailovou adresu můžete odebírat celé vlákno, nebo jeho část, upozornění na nový příspěvek přijde do Vaší emailové schránky a dá se kdykoli zrušit.

Odstranění vašich osobních údajů z diskuze,  komentářů a odpovědí, případně i celé příspěvky z nějakého důvodu, ten samozřejmě nemusíte uvádět ( třeba si jako já spletete ý a í nebo něco takového), napište nám. Vaše záznamy včetně příspěvků budou zcela odstraněny. Diskuze potom nebude dávat smysl, a bude vypadat jako snůška blábolů, ale to už se nedá nic dělat. 🙂 Vlastně ano, potom přijde další, ať smažeme i jeho příspěvky, že to co tam zbylo nedává smyl a vypadá jak de-Bill a tak dále, až tam nic nezůstane. Možná nadpis. A je to.

Cookies u komentářů. Udržuje informaci o hostiteli, který komentoval v cookies po dobu nula dnů. Diskuze používá funkci k udržení názvu hosta, e-mailu a informací o webových stránkách v cookies, uživatelské údaje se zruší po zavření prohlížeče.


Odběr nových článků emailem získáte zde – toto je odkaz na službu třetích stran.

[specificfeeds-icon]

Za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost a nemůžeme ji nijak ovlivnit. Pečlivě si přečtěte, Ochranu osobních údajů této služby a jejich nabídku a používání.


Jak chráníme náš web a vaše data.

Zabezpečená komunikace pomocí https

HTTPS: (Hypertext Transfer Protocol Secure) je v informatice protokol umožňující zabezpečenou komunikaci v počítačové síti. HTTPS využívá protokol HTTP spolu s protokolem SSL nebo TLS. HTTPS je využíván především pro komunikaci webového prohlížeče s webovým serverem. Zajišťuje autentizaci, důvěrnost přenášených dat a jejich integritu.Náš server využívá certifikační autority Let’s Encrypt.

Firewall

Firewall je bezpečným pluginem, který zajistí zabezpečení webu na zcela novou úroveň. Firewall také používá bezkonkurenční systém třídění bezpečnostních bodů, který měří, jak dobře chráníme naše stránky na základě aktivovaných funkcí zabezpečení.

Co je reCAPTCHA?

[bws_google_captcha]

reCAPTCHA je bezplatná služba, která chrání naše webové stránky před spamem a zneužíváním. reCAPTCHA používá pokročilý analyzátor rizik a adaptivní CAPTCHA, udržuje automatizovaný software v interakci s webem.

Boj proti spamu

Vymazání dat a osobních údajů: 

Pro vymazání, uložených dat, a osobních údajů, používejte tento formulář. Zde nám napište co požadujete vymazat. Naše služba vše vymaže, obvykle do 96 hodin. V pracovní dny obvykle do 96 hodin, kdyby to trvalo déle omlouváme se, předem, ale jsme někde na rybách. 🙂

[captainform id=“1197646″]

S kým sdílíme vaše údaje

Používáme technologie Google

Přečtěte si o typech souborů cookie, které Google používá, a o tom, jak společnost Google a její partneři tyto soubory cookie využívají v reklaměZásady ochrany soukromí popisují, jak při používání souborů cookie chráníme vaše osobní údaje a další data.

JAK GOOGLE POUŽÍVÁ INFORMACE Z WEBU NEBO APLIKACÍ

Zdroj: Akismet

Shromažďujeme informace o návštěvnících, kteří komentují weby prostřednictvím služby Akismet spam. Informace, které shromažďujeme, závisí na tom, jak uživatel nastaví Akismet pro daný web, ale obvykle zahrnuje adresu IP komentátora, uživatelského agenta, referenční adresu URL a adresu URL webových stránek (spolu s dalšími informacemi poskytnutými uživatelem, jako je jejich jméno, uživatelské jméno , e-mailovou adresu a samotný komentář).

Zdroj: Really Simple SSL

Opravdu jednoduché SSL a opravdu jednoduché doplňky SSL nevypracovávají žádné osobní identifikační údaje, takže GDPR se na tyto webové stránky nevztahuje na tyto pluginy ani na použití těchto pluginů. Zde naleznete naše zásady ochrany osobních údajů.

Zdroj: Gwolle Guestbook

Když návštěvníci nechávají položky na webu, shromažďujeme údaje zadané ve formuláři pro návštěvníky a případně i adresu IP a název hostitele návštěvníka, abychom pomohli detekci spamu.

Anonymní řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (nazývaný také hash) může být poskytnut službě Gravatar, aby zjistil, zda ji používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho záznamu je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v souvislosti s položkou knihy knih.

Zadaný záznam a jeho metadata mohou být zasílány třetím stranám, jako je Akismet a Stop Forum Spam, které pomáhají detekovat spam. Jejich příslušné zásady ochrany soukromí jsou uvedeny na adrese https:////automattic.com/privacy/ a https://www.stopforumspam.com/privacy.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Ochrana osobních údajů https://rybarina.fousuvcancak.cz/

* Siri je inteligentní osobní asistent, součástí operačních systémů iOS, watchOS, macOS a tvOS společnosti Apple Inc.

2 thoughts on “Zásady ochrany osobních údajů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..