O Feederu

CO TO JE FEEDER ?

Anglicky to znamená doslova krmítko, nebo krmit, a tak se toto slovo ujalo a stalo se jakousi odnoží z klasické rybolovné techniky položená, spíš jemná, nebo lehká položená, která se k nám dostala z Anglie přibližně tak před dvaceti lety. Samotný název nám napovídá, že se při lovu s feederovými pruty používají krmítka, jimiž se dopravuje krmení nebo různé dobroty pro ryby na námi zvolené místo, ale rozdíl mezi klasickou položenou, a feederem je způsob signalizace záběru.

 

Při klasické položené nám záběr od ryby signalizují například elektronické hlásiče, různá mezi očková nebo před špičková čihátka, gumičky, policajti, swingery a podobně, naproti tomu při použití feederového prutu je záběr signalizován jen a pouze specielní špičkou (její přihýbání nebo povolování), která je jako první, nejtenčí díl na prutech zasunuta do druhého dílu, a tím je zajištěna možnost její výměny za tvrdší, nebo měkčí špičku.

Díky různým tvrdostem a akcím špiček uvidíme i ten nejopatrnější záběr, který by při použití u klasické položené s policajtem nebyl vůbec zaznamenán. Další velká výhoda při lovu s feederovými pruty je přesnost, a efektivnost krmení, kterým dokážeme stáhnout ryby na námi zvolené místo, při troše cviku i s velkou přesností.

 


 
Widget not in any sidebars