ROCKOVÝ – Mazec Cup 2023

REGISTRACE pozastavena  PLNÝ STAV 

MÍSTO PRO NÁHRADNÍKY KONZULTUJTE S MÍROU STEJSKALEM !!!

 


Dospělí závodníci – 700,- Kč na osobu,

Děti do 15-ti let 100,-Kč

STARTOVNÉ PŘEVODEM NA BU:  1697484037/3030 

Kontakty:kempsazava.cz
Občerstvení na závodním úseku: viz rekreační zařízení. Ubytování – Telefon: +420 702 030 263

E-mail: info@kempsazava.cz

KDY: VÍKEND 6 – 8. ŘÍJNA 2023 – KDE: REVÍR 401 011 SÁZAVA 5


ZÁVOD JE DVOUDENNÍ 

ROCKOVÝ KONCERT OD 20:00 DO 21:30  POTOM JAKO VŽDY 🙂

Raut plný výborných jitrniček OD 18.30 hod 🙂 


OFICIÁLNÍ PARTNER – OFFICIAL PARTNER


SPONZOŘI – SPONSORS


 


Generální sponzor


Raut plný výborných jitrniček,

klobás, buřtíků a samozřejmě i kejtičky, pro nás všechny letos připraví řezník a uzenář Tomáš Černý z jatek Tismice. Tomáš prodává a vyrábí farmářské výrobky, dle tradičních receptur, ze surovin výhradně Českých chovů.  A jelikož patříme mezi jeho stálé zákazníky, jsme moc rádi, že se nás ujal. Mimochodem vyrábí od šunky, až po uzené snad úplně vše na co vzpomenete. A tak se rád podělím nejen o dobrou zkušenost, ale najdete zde i telefonní kontakt. Možná se Vám bude hodit na různé akce, nebo třeba na velký před Vánoční nákup. 

Tomáš Černý telefon: +420 739 157 439

 


Místo závodu: revír 401 011 Sázava 5, levý břeh, cca 50m pod železnou lávkou přes Sázavu v Sázavě. Vstup z pozemku rekreačního areálu Sázavský ostrov. Po vodě – v délce (podle počtu přihlášených) cca 500 m. Výskyt všech ryb cejnového pásma (plotice, podoustev, cejn, cejnek, bolen, kapr, ouklej, okoun, sumců je strašně moc, a štika těch jsou mraky, pstruh duhový atd.) Hloubka 1,2-2,5m, šířka toku 60m..

 

 

 


Organizační výbor:
Ředitel závodu: Jiří Ouředníček
Technický ředitel a mediální guru: Jetty
Garant závodu: Miroslav Stejskal
Hlavní rozhodčí: Miroslav Stejskal
Jury: bude ustanovena před začátkem závodu. Dohled: RS MO ČRS Sázava

KONTAKT:

  • ourednicek.jiri@email.cz – +420 721 816 366
  • mirek.stejskal@seznam.cz – +420 603857519

PRO PŘIHLÁŠENÍ DO ZÁVODU JE AKCEPTOVÁN POUZE ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ. ŠETŘETE NÁŠ ČAS A NÁMAHU.  DĚKUJEME.


 

Popis závodů:
Mazec Cup – nebodovaný, pohodový závod jednotlivců.

Losování:
Losování proběhne v čase, podle časového harmonogramu.

Časový harmonogram závodu:
Pátek – Od 12:00 – do 20:00 Je povolen oficiální trénink v celé délce závodní trati. V průběhu tréninku není povoleno uchovávat ryby ve vezírcích! Platí povinnost zapsat docházku do přehledu o úlovcích! Po ukončení oficiálního tréninku je pro závodníky lov ryb na závodním úseku zakázán !

 
Sobota
07:00 – 08:00 Sraz, prezentace
08:00 – 08:30 Oficiální zahájení závodů
08:30 – 9:00 Losování
9:00 – 9:30 Přesun k sektorům
9:30 1. signál – začátek přípravy
9:30 – 10:50 příprava
10:50 2. signál – krmení
11:00:00 3. signál – začátek závodu 1. kola závodu
15:55 4. signál – 5 min. do konce kola
16:00 5. signál – konec 1. kola závodu
16:00 Vážení
Neděle
07:00 – 7:30 Sraz na závodním úseku
7:30 – 7:45 Losování
7:45 – 08:00 Přesun k sektorům
8:00 1.signál začátek přípravy
08:00 – 8:50 Příprava
8:50 2.signál – krmení
9:00:00 3. signál – začátek 2.kola závodu
13.55 4. signál – 5 min. do konce kola
14:00:00 5. signál – konec 2. kola
14:00 Vážení
15:00 (cca) Vyhlášení výsledků, předání cen

Závod probíhá podle ustanovení Závodního a Soutěžního řádu SO LRU feeder, v platném znění pro rok 2020, se zdůrazněnými pasážemi a upřesněním:
Pokyny pro účastníky závodu:

Soutěžní řád: nástrahy, návnady a způsob vnadění

  • Celkové množství návnad není omezeno
  • Celkové množství živých nástrah není omezeno, patentka je povolena
  • Závodníci mohou vnadit POUZE KRMÍTKEM !!!
  • Loví se na jeden feederový či winkelpickerový prut s jedním návazcem
  • Počet připravených prutů není omezen
  • Bude vypuštěn 2. signál – kontrola krmení a třetí signál – hlavní krmení
  • Závod je dvoukolový (dvoudenní) 

Vítězem závodu se možná – asi – stává  – měl by – závodník 🙂 s nejnižším číslem umístění a nejvyšší hmotností nalovených ryb (CIPS). Dojde-li ke shodě hmotností, vítěze závodu určí los. Hodnocení se provede za přítomnosti JURY a hlavního rozhodčího. Závod je platný tehdy, jestliže trvá nejméně jednu hodinu. Umístění v soutěži není právně vymahatelné a závodník se zavazuje respektovat výroky rozhodčích, případně JURY. Pořadatel organizuje závod tak, aby byla v maximální míře zaručena bezpečnost všech závodníků včetně doprovodu a diváků. Přesto všechno je účast na této akci výhradně na vlastní nebezpečí. Za nezletilého do 15-ti let ručí rodiče, nebo zákonný zástupce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci závodu berou toto svým přihlášením se do závodu na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát všech pokynů pořadatele, zejména pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku v místě závodu. Případné škody na pozemcích a majetku jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele.


Jak se přihlásit do závodu? odešlete formulář !!!


Důležité upozornění do startovní listiny budou zapsáni pouze závodníci kteří mají zaplaceno startovné – aktualizace startovní listiny 1x týdně. 

do 1.10.2022 musíte mít zaplaceno startovné převodem na BU ( 1697484037/3030 ) nezapomeňte na jméno odesílatele platby. Pokud odesíláte platbu za více účastníků, napište je všechny, nebo nás informujte emailem. Děkujeme. 

 


K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady: Platný státní rybářský lístek,  povolenku na revír (revír 401 011 Sázava 5) a písemnou povolenku od manželky. (milenky)

Startovné:
Startovné ve výši dle níže uvedených kategorií, zašlete laskavě na účet pořadatele u Air Bank 1697484037/3030. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno odesílatele platby, aby mohla být snadno identifikována !!!

UZÁVĚRKA PRO PŘIHLÁŠENÍ A ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO JE 1. ŘÍJNA !!!

DOSPĚLÍ ZÁVODNÍCI – 700,- KČ NA OSOBU, DĚTI DO 15-TI LET 100,-KČ.

!!! POZOR – KAPACITA TRATĚ JE LIMITOVÁNA 65 + děti  STARTOVNÍMI MÍSTY !!!

JAKO JIŽ TRADIČNĚ KAŽDÝ ROK JSOU PRO VÁS PŘIPRAVENA MNOHÁ PŘEKVAPENÍ

Ubytování

Typ ubytování:  9 x čtyřlůžkový pokoj na hotelu , 9 x dvoulůžkový pokoj na hotelu s možností přistýlky, 5 x dvoulůžkový pokoj na hotelu, 6 x mobilní dům  (pro 4 osoby), celková možná kapacita 97 osob,.

Kontakty na možné ubytování:kempsazava.cz
Občerstvení na závodním úseku: viz rekreační zařízení. Ubytování – Telefon: +420 702 030 263

E-mail: info@kempsazava.cz

Občerstvení na závodním úseku: viz rekreační zařízení

Pořadatel upozorňuje, že každý závodník se zúčastňuje závodu na vlastní nebezpečí a odpovídá za škody jím způsobené a jemu způsobené. Musí dbát na pořádek ve svém okolí. Po skončení závodů je povinen své místo řádně uklidit a to včetně odpadků, lahví a různého dalšího odpadu. Automobily se musí pohybovat pouze po vyježděných cestách a parkovat pouze na místech k tomu určených. Viz informace, které dostanete v recepci, nebo u pořadatele závodu.

Důležitá informace !!! 

Pořádání rybářských závodů a uveřejňování výsledků.

U veřejně pořádané soutěže se mohou uveřejňovat jména a příjmení závodníků, jejich umístění a například tým, za který soutěží, bez souhlasu závodníka se zpracováním osobních údajů, a to jak v případě zletilých účastníků tak i nezletilých. Ohledně uveřejnění historie závodů se bez souhlasu závodníků mohou uvádět zmíněné údaje. V tomto rozsahu jde o oprávněný zájem svazu či jiného pořadatele veřejně pořádané soutěže. Občanský zákoník upravuje pořízení a následné použití jednotlivých fotografií nebo časově omezeného obrazového nebo zvukového záznamu projevu fyzické osoby (skupiny osob) – např. jednání, schůze, kulturní, společenské, sportovní akce, pokud z příležitostně pořízených fotografií nebo záznamů nejsou při jejich použití vytvářeny evidence o fyzických osobách ani nejsou k zobrazeným či zaznamenaným osobám kromě běžné identifikace jménem a příjmením systematicky přiřazovány další osobní údaje, jinak řečeno, pokud nedochází k jejich zpracování ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR. Pokud k fotografiím nebudou přiřazovány další osobní údaje, nejedná se o zpracování ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR a fotografie můžete zveřejnit i bez souhlasu návštěvníků či účastníků akce se zpracováním osobních údajů.

 

Při presentaci je nutné se seznámit s poučením o nakláním osobních informací (výsledková listina)  a zveřejňování  výsledků, foto, video v síti internet. Pokud, už teď víte, že s tímto nebudete souhlasit, zůstaňte raději doma. 

Poučení s nakláním osobních informací (výsledková listina) , fotografování, natáčení videa!!!

U veřejně pořádané soutěže se budou uveřejňovat jména a příjmení závodníků, fotografie a videa, bez souhlasu závodníka se zpracováním osobních údajů, a to jak v případě zletilých účastníků tak i nezletilých. Ohledně uveřejnění historie závodů, foto a video bez souhlasu závodníků mohou být uváděny zmíněné údaje. V tomto rozsahu jde o oprávněný zájem pořadatele veřejně pořádané soutěže. Před závody (presentace) budete znovu upozorněni a poučeni při jednotlivém natáčení a focení bude používán konkludentní souhlas.

ŽIVÉ NÁSTRAHY

ŽIVÉ NÁSTRAHY JE MOŽNO OBJEDNAT U PETRA KUCHAŘE NA TEL.: +420 607 382 156.

Registrace do závodu je povolena !!!


STARTOVNÉ – do startovní listiny budou zapsáni pouze závodníci kteří mají zaplaceno startovné.

STARTOVNÍ LISTINA MAZEC CUP 2023

IDJménoMužiŽenyJuniorZaplaceno
1VZ - Barcík - osvětlovač1Ano
2VZ - Friťák - frontman1Ano
3VZ - Milan - Basová kytara1Ano
4VZ - POHÁDKA 1Ano
5Funda Petr10
6Funda Petr ml.10
7Jirsa Jiří10
8Peterka Jaroslav10
9Wūrz Dalibor Dáda10
10Rebšová Jana1
0
11Staněk Karel1
0
12Staněk Petr10
13Vymazal Petr10
14Miklian Roman10
15Pešek Jiří10
16Pešek Michal10
17Perout Josef1
0
18Štěrbová Kateřina1
0
19Rezek Petr St.1
0
20Rezek Petr Ml.1
0
21Rezková Martina
10
22Rezková Tereza
1
0
23Niederlová Bára1
0
24Josef Šitina10
25Zoul Marek10
26Zoul Artur1
0
27Charvát Adam10
28Martin Charvát10
29František Böhm10
30Janík Lukáš10
31Martin Mikeš10
32Řípa Aleš10
33Böhm Aleš10
34Sičák Pavel10
35Řezáč Jan10
36Dvořák Dominik10
37Roman Baloun10
38Komora Martin10
39Viktor Pushkar10
40Hanousek Jiří10
41Bank Jan10
42Nimko Maryan10
43Čumas Evžen10
44Vitriv Volodymyr10
45Kohut Mykola10
46Čumaš Dimasik10
47Petr Hrubeš10
48Pushkar Viktor10
49Ludvík Jiří10
50Poskočil Petr10
51Shershen Volodymyr10
52Bulak Serhiy10
53Burak Oleh10
54Kapusta Lukáš10
55Svoboda Michal10
56Roušar Jiří10
57Melezínek Vlastimil10
58Moravec Miroslav10
59Zink František10
60Fejt Petr10
61Roušar Jiří ml.1
0
62Hruška Jiří 10
63Petr Čori0
64Červený Jaroslav0
65Ivan Peťovský0
66Lukáš Halíř ml.10
67Lukáš Halíř st.10
68Lojza Jurkovič10
69Roman Krištofi10
70Dominik Braunštajn10
710
720
730
740
750
CNE
CNEcelkemMužiŽenyJuniorPŘIJATO na BU

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..